กูเกิลเอดส์

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

เที่ยวกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้

เที่ยวกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ หักภาษีได้
ตามที่ได้มี มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว-สัมมนาภายในประเทศและช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยสามารถนำค่าทัวร์-ค่าที่พัก มาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป  

สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการ ถือเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลดหย่อนได้ร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาภายในประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว สามารถนำใบเสร็จค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 มาใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2557 และ 2558 ได้ และได้มีการขยายออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม  2559 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เกี่ยวกับท่องเเที่ยวสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2559 ได้ด้วย

ค่าบริการนำเที่ยวที่สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่  แพ็กเกจทัวร์ จากบริษัททัวร์ หรือ บริษัทนำเที่ยว ที่จดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งท่างบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแล้ว

ค่าที่พัก ได้แก่ ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี
ที่ออกอย่างถูกต้องเต็มรูปแบบ  ดังนั้นสำหรับใครที่อยากเที่ยวด้วยและประหยัดค่าภาษีด้วย สามารถติดต่อร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ไปเที่ยวดำน้ำดูปะการังที่อ่าวท่าชนะ  และไปทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลไทยที่มีความสวยติดอันดับโลก  โดยไปขึ้นเรือที่ท่าเรืออำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยค่าบริการที่ไม่แพง สะดวก และรวดเร็ว  สามารถไปเที่ยวและกลับได้ภายใน 1 วัน อย่าลืมนะครับ คิดจะเที่ยวทะเลสวยๆ  กิจกรรมสนุกๆ ต้องนึกถึงร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ หรือติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมเที่ยวได้เลยที่ โทร. 096-654-2329 , 089-025-9929 หรือ Line ID : roikohadventure  
หมายเหตุ การจองโปรแกรมทัวร์ ชำระเงินมัดจำ 50% เข้าบัญชี บจ. ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-0-26760-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น