กูเกิลเอดส์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เข้าร่วมโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ได้รับเกียรติมากๆ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้ไปร่วมงาน ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างวิถีเพียงพอ และ ร่วมดูงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เมื่อวานนี้ 16 กันยายน 2559 สมแล้วครับ ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับรางวัลมากมายและเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง น่าชื่นชมมากๆ ครับ