กูเกิลเอดส์

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

เรือร้อยเกาะสำเร็จ เรือนำเที่ยวขนาด 25 ที่นั่ง มาถึงพร้อมให้บริการแล้ว

เรือร้อยเกาะสำเร็จ
วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นวันดีอีกวันหนึ่งของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์  ที่มีเรือลำใหม่ขนาด 27 ฟุต  ใช้เครื่องยนตืเอาท์บอร์ดขนาด 200 แรงม้า จำนวน 2 ตัว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 27 ท่าน + 2 คน เข้ามาอยู่ในเรือบริการของเราเพิ่มอีก 1 ลำ โดยเราให้ชื่อเรือลำใหม่นี้ว่า เรือร้อยเกาะสำเร็จ อันมีที่มาจากชื่อหาดสำเร็จ  ชื่อหาดอันเป็นมงคลนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นที่ตั้งของออฟฟิศร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ด้วย

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เริ่มเจาะตลาดอาเซียน นำเงินเข้าท่าชนะ พัฒนาบ้านเรา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  ประเทศไทยเข้าสู่รูปแบบตลาดอาเซียน ที่มีการรวมกลุ่มของประเทศทั้งหมด 10 ประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการติดต่อค้าขายและเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ง่ายและสะดวกขึ้น จึงมีการเชื่อมต่อการลงทุน การค้า และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกลุ่มอาเซียนคึกคักมากกว่าแต่ก่อน และเพื่อให้นักธุรกิจไทยสามารถเข้าทำการค้ากับตลาดอาเซียนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดเสวนา ในหัวข้อ       " AEC  Samart  Move :  รู้ทิศ  พิชิตโอกาส ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน " ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอาเซียนในภูมิภาค  ในวันที่ 28  เมษายน  2559 ณ โรงแรมเรือรัษฎา  ดิ  ไอเดียล  เวนิว  ฟอร์ มีทติ้ง แอนด์ อีเวนท์ จ.ตรัง โดยจำกัดผู้เข้าร่วมเสวนาเพียง 80 ท่านเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

ใบอนุญาตนำเที่ยวของ บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

ใบสำคัญการจดทะเบียน
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บริการเรือสปีดโบ๊ท นำเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง และดำน้ำดูปะการัง ที่อ่าวท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ใบอนุญาตนำเที่ยว
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 และได้รับอนุญาตให้เพิ่มวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 33/07054  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2559 

พนักงานขับเรือของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าที่ไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เราได้อบรมพนักงานขับเรือและนำไปสอบใบนายท้าย หรือใบขับขี่เรือเป็นที่เรียบร้อย ช่วงที่มีประกาศคลื่นลม เราจะงดให้บริการลูกค้าโดยเด็ดขาด เพราะเราจะไม่นำลูกค้าไปเสี่ยงทุกกรณี และยังมีนโยบายสำรองชัดเจนคือ ถ้าเกิดเจอคลื่นลมในเที่ยวขากลับ เรามีงบประมาณให้ลูกค้านอนที่บ้านพักของอุทยานเสียเลย รอจนคลื่นลมสงบแล้วค่อยกลับ ทั้งที่สปีดโบ๊ทวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงฝั่ง ถ้าคลื่นเพิ่งก่อตัว ไล่สปีดโบ๊ทไม่ทันหรอกครับ แต่เราก็บอกแล้ว เราจะไม่ให้ลูกค้าเสี่ยงเด็ดขาดครับ นี่คือนโยบายหลักข้อ1 ของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์เลยครับ แต่บางครั้งถ้าคลื่นไม่แรงเกินไป เราก็เอาเรือไปฝึกเพิ่มประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่มั่นใจเถอะครับ เราไม่รับลูกค้าไปด้วยในเที่ยวฝึกตามสถานการณ์เด็ดขาด


บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ทำธุรกิจให้บริการเรือนำเที่ยว(สปีดโบ๊ท) สู่หมู่เกาะอ่างทอง ถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมลุยๆ ในสไตล์ผจญภัยก็จริง แต่เราก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมในทะเล หรืออากาศแปรปรวน เราพร้อมที่จะยกเลิกทริปเดินทางทันที เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเอง โดยลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนโปรแกรมหรือยกเลิกได้ตามความสมัครใจ แต่ทั้งนี้ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ก็ยังให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตให้นักท่องเที่ยวด้วย โดยได้เลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้
1 การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง คนละ 1,000,000 บาท
2 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คนละ 500,000 บาท
ซึ่งทางบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด จะทำประกันภัยให้ทุกท่านก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์คือทายาทตามกฎหมายของท่าน ดังนั้นเพื่อให้การทำประกันภัยมีผลชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงสะดวกในการเบิกเงินประกันในกรณ์เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ เราจึงจำเป็นต้องขอชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และวิธีการติดต่อที่สะดวกที่สุดของท่านเก็บไว้ในฐานข้อมูล และนำส่งบริษัทประกันภัยก่อนเดินทาง

 อย่างไรก็ตาม บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ใคร่ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ในการเดินทางสู่หมู่เกาะอ่างทอง และการไปทำกิจกรรมต่างๆ นั้น เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ขอเพียงแต่ท่านไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือไปทำอะไรที่เสี่ยงโดยพลการ ท่านจะได้รับความสนุก สัมผัสได้ถึงความสวยงามและอลังการของหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลไทยที่ได้ชื่อว่าสวยงามอย่างมากๆ สวยขนาดถูกยกระดับให้ติดอันดับโลก


ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ พร้อมแล้วที่จะนำท่านไปสัมผัสหมู่เกาะอ่างทอง ของจริง ด้วยการเดินทางที่
สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะ เพราะท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองจากท่าเรือของอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเรือสปีดโบ๊ทมาตรฐาน ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอท่าชนะ ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด ดังนั้นหากท่านต้องการเป็นผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเคยไปพิชิตหมู่เกาะอ่างทองมาแล้วหรือจะไปดำน้ำแบบดำน้ำตื้น ดูปะการังจำนวนมหึมาที่อ่าวท่าชนะ อุดมสมบูรณ์ด้วยปะการังด้วยขนาดเล็กใหญ่มากมายและชุกชุมด้วยปลามากมาย 

อย่าลืมนึกถึง ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์นะครับ และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถไปได้ถึงหมู่เกาะอ่างทองได้ตามวันและเวลาที่ท่านต้องการ ก็อย่าลืมจองทริปการเดินทางล่วงหน้านะครับที่ โทร. 096-654-2329

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อห้ามสำหรับนักดำน้ำ โดยเฉพาะนักดำน้ำมือสมัครเล่นควรเรียนรู้ไว้

ข้อห้ามสำหรับนักดำน้ำ
ในการไปดำน้ำ สิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงระวังและไม่ควรทำ มีหลายอย่างด้วยกัน  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง และเพื่อช่วยกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะสามารถทำได้ให้นานที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบเรื่องเหล่านี้  ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวละเว้นการทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

วิธีง่ายๆ ในการป้องกันและแก้อาการเมาเรือ

วิธีป้องกันการเมาเรือ
อาการเมารถและเมาเรือ  มักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า มักจะมีสาเหตุคล้ายๆ กัน และเป็นที่รู้กันว่า หากเกิดอาการเมารถเมาเรือจะค่อนข้างทรมานมาก ถึงมากที่สุด อาการจะดีขึ้นก็ต้องไปกันให้สิ้นสุดการเดินทางโน่นแหละ  แรกเริ่มจะเกิดความรู้สึกพะอืดพะอมไม่สบายตัว  ไปจนถึงเหงื่อ ออกตัวเย็น เวียนหัว คลื่นไส้ แล้วก็อาเจียนออกมา หากได้อาเจียนออกมาเสียบ้าง  อาการก็อาจจะค่อยๆ ดีขึ้น(บ้าง)

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ไปดำน้ำ มีข้อควรระวังที่ควรรู้เพื่อความปลอดภัยและสนุกของเราเอง

ในการไปดำน้ำทุกครั้ง ของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จะพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำในตำแหน่งที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้ว ทั้งการไปดำน้ำที่เกาะท้ายเพลา  เกาะว่าวใหญ่  และที่อ่าวท่าชนะ  แต่ทั้งนี้ในการดำน้ำทุกครั้ง และทุกสถานที่  สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรระวังไม่เข้าไปใกล้ก็ยังมีอยู่บ้าง ไปดูกันครับ ว่า ในการไปดำน้ำ เพื่อดูความสวยงามของโลกใต้ทะเล มีอะไรบ้างที่เราต้องระวังและหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

ดำน้ำดูปะการังอ่าวท่าชนะ ปะการังเยอะ ปลาแยะ เพียงคนละ 650 บาท

เที่ยวสุราษฎร์ธานี
ณ วันนี้ อ่าวท่าชนะ  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากมาย ในเรื่องการเปิดมิติใหม่ของการดำน้ำแบบสน็อคเกิล หรือการดำน้ำดูปะการังแบบน้ำตื้น เพราะเป็นกองปะการังขนาดใหญ่  มีพื้นที่กว้างขวางเยอะมากๆ อุดมไปด้วยปะการังรูปร่างแปลกๆ มากมาย โดยเฉพาะเป็นแหล่งอาศัยหากินของปลาทะเลขนาดเล็ก และยังเป็นอนุบาลลูกปลาทะเลวัยอ่อน เมื่อมีปลาเล็ก อาศัยอยู่มาก ก็จะมีโอกาสพบเห็นปลาใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเป็นบางจังหวะและโอกาส

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

เที่ยวกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้

เที่ยวกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ หักภาษีได้
ตามที่ได้มี มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว-สัมมนาภายในประเทศและช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยสามารถนำค่าทัวร์-ค่าที่พัก มาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป  

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

สงกรานต์ต้องเที่ยวทะเลท่าชนะ ทะเลสวย ดำน้ำสนุก ราคาไม่แพง

ดำน้ำ อ่าวท่าชนะ
ตั้งแต่ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวมิติใหม่ของอำเภอท่าชนะ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมุ่เกาะอ่างทอง  และพาไปดำน้ำดุปะการังที่อ่าวท่าชนะ บนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ที่ชุกชุมไปด้วยปะการังมากมายตระการตา  เรียกว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ปะการังและปะการัง เหมาะยิ่งนักกับการดำน้ำแบบสน็อคเกิลหรือดำผิวน้ำโดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจน  แม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถลงไปดำน้ำกับเขาได้อย่างสบายมากๆ ด้วยการใส่เสื้อชูชีพซึ่งสามารถแบกรับน้ำหนักพยุงตัวให้ลอยตัวได้ถึง 100 กิโลกรัม  รับรองว่าคุณจะสนุกและปลอดภัยแน่นอน

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

12เม.ย.59 ชาวสมุทรสาครก็มาดำน้ำที่อ่าวท่าชนะ

ดำน้ำอ่าวท่าชนะ
ทริปเดินทางดำน้ำอ่าวท่าชนะของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ วันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นของทีมงานคุณนุจนาฎ จากจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางถึงท่าเรือท่าชนะ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. หลังจากไปขอพรจากเสด็จเตี่ย และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำสน็อคเกิลแล้ว ก็ถึงเวลาลงเรือเตรียมเดินทางสู่แหล่งปะการังอ่าวท่าชนะ มาเร็ว เรือก็ออกเร็ว   เพราะเที่ยวเหมาทริปของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์  เราดูความพร้อมของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ถ้ามาเร็วก็พาไปเที่ยวเร็ว ลูกค้าก็ได้เที่ยวนานขึ้น  

11เม.ย.59 ทริปดำน้ำแอนด์แคมป์ปิ้ง จากชลบุรีสู่ท่าชนะ

ดำน้ำและแคมป์ปิ้งที่ท่าชนะ โดยร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 วันที่ 11 เมษายน 2559 เป็นทริปดำน้ำดูกองปะการังขนาดใหญ่ที่อ่าวท่าชนะ ของคุณจิราวรรณ ลิ้มภักดี และน้องๆ รวม 10 คน เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี โดยได้จองทริปกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ไว้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 ออกเดินทางจากชลบุรีมาตั้งแต่คืนวันที่ 10 เมษายน เวลาประมาณ 2 ทุ่ม มาถึงออฟฟิศของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ประมาณ 6 โมงเช้า เลยพาไปเข้าที่พักแล้วไปทานอาหารเช้าในตลาดท่าชนะกันก่อน จากนั้นจึงเดินทางไปที่ท่าเรือของอำเภอท่าชนะ ไปสักการะกรมหลวงชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เรียนรุ้เรื่องการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ เสร็จแล้วก็ลงเรือ เดินทางกันเลย

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

บริการนำถ่ายภาพพรีเว็ดดิ้ง ภาพสวยก่อนแต่งงานที่เท่ห์และไม่เหมือนใคร

บริการนำถ่ายภาพสวยๆ ก่อนแต่งงาน
วันแต่งงาน เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของคู่รักที่อยากจะทำให้ดีที่สุด และน่าประทับใจที่สุด โดยเฉพาะเจ้าสาวแทบทุกคนล้วนมีฝันที่สวยหรูกับการใส่ชุดเจ้าสาวที่งามหรูหรา ท่ามกลางแขกเหรื่อ ญาติมิตรและเพื่อนฝูงที่มาร่วมอวยพรในวันสำคัญที่สุด และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วว่า ในงานแต่งงานจะมีการโชว์ภาพสวยๆ ของคู่บ่าวสาวให้ญาติมิตรและแขกที่ไปร่วมงานได้ชื่นชม จึงได้มีธุรกิจบริการถ่ายภาพพรีเว็ดดิ้งมาให้บริการเยอะแยะมากมาย

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ สั่งซื้อและประกอบเรือนำเที่ยวใหม่ ขนาด 25 ที่นั่ง

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ซื้อเรือใหม่ ขนาด 25 ที่นั่ง
จากกระแสการท่องเที่ยวมิติใหม่ของอำเภอท่าชนะ ที่บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เป็นผู้เริ่มต้นให้บริการเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง โดยขึ้นเรือจากท่าเรือท่าชนะวิ่งลัดตัดตรงสู่หมู่เกาะอ่างทอง ด้วยระยะทางที่ลัดสั้นที่สุด ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งได้เริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2559 ด้วยเรือสปีดโบ๊ทขนาด 12 ที่นั่ง เมื่อมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวหมุ่เกาะอ่างทองเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มเรือสปีดโบ๊ทลำใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม มารองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

เส้นทางไปท่าเรือเอนกประสงค์ อำเภอท่าชนะ

เส้นทางไปท่าเรือเอนกประสงค์ อำเภอท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ ถึงจะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆ แต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะเป็นเส้นทางลัดที่สุดสู่หมู่เกาะอ่างทอง และยังมีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังที่อ่าวท่าชนะ ซึ่งให้บริการโดย บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด  ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่น่าสนใจที่สุดของอำเภอท่าชนะที่กำลังฮอตหรือร้อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้ โดยเฉพาะการไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองด้วยการนั่งสปีดโบ๊ทลัดตรงจากอำเภอท่าชนะสู่หมู่เกาะอ่างทองจะช่วยลดระยะทาง ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวได้เป็นอย่างมาก สามารถไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้อย่างสบายๆ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ประกาศเพิ่มทุนเตรียมซื้อเรือลำใหม่

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง และพาไปดำน้ำดูปะการังที่อ่าวท่าชนะ ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด ของอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นการไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวและกลับได้ภายในวันเดียวด้วยความรวดเร็ว สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าการอ้อมไปทางเกาะสมุยมาก เพราะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือตัดตรงจากท่าเรือเอนกประสงค์ท่าชนะ สู่หมู่เกาะอ่างทองได้ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น