กูเกิลเอดส์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ททท. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11   PUBLISHED DATE : 31 สิงหาคม 2559
ททท. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว สู่ระดับนานาชาติรางวัลกินรี  คือรางวัลอันทรงเกียรติ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจในการเข้ารับบริการ

ททท. กำหนดจัดการประกวด Thailand Tourism Award อย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 - 2553 ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่ง เนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Day) โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ประเภทรายการนำเที่ยว
3. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
5. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


โดยโครงการ Thailand Tourism Award มี "รางวัลกินรี" เป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่า เป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่า ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพทางการท่องเที่ยว


องค์การบริหารส่วนตำลบท่าชนะ ได้เข้าร่วมประกวดเพื่อประเมินรางวัล Thailand Tourism Award "รางวัลกินรี" ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยได้มีคณะกรรมการฯมาประเมินเมื่อวันที่  14 พค เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ โดยมีนายนวล สารสอน รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. ประธานคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าวท่าชนะอย่างยั่งยืน

ซึ่งผู้ที่นำเสนอผลงานภาครัฐ ได้แก่ นายถาวร ไมโภคา นายกอบต.ท่าชนะ ภาคเอกชน ได้แก่ นายศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ผู้บริหารร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ภาคประชาชน ได้แก่ นายประภาส เจริญฤทธิ์ และ ผู้สนับสนุนภาคศาสนา ได้แก่ พระชลธาร ถาวโร พร้อมกันนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรสม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ ร่วมรับฟังในที่ประชุมด้วย

เครดิตจาก ศูนย์ข่าวท่าชนะนิวส์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น